Jelikož se snažíme přistupovat ke každému zájemci o kamna individuálně, abychom mohli realizovat jeho ideu, je před osobním setkáním přínosné uvést vstupní informace, tedy vaši představu o topidle. Tyto informace pomůžou při společné konzultaci nad návrhem vašich kamen. Můžete uvést jaký druh topidla chcete, jestli budete topit příležitostně, v přechodových obdobích či celou topnou sezonu. Kvůli výpočtu tepelných ztrát budou také užitečné informace ohledně konstrukce domu, typu oken a počtu plánovaných vytápěných místností. Důležitá je rovněž informace o typu a průměru komína, na který bude topidlo napojeno. A pokud máte již konkrétně zacílenou představu o vzhledu topidla, můžete poslat jeho náčrt, nebo i fotografii plánovaného umístění. Samozřejmě, že je možno tento krok přeskočit a vše konzultovat při osobním setkání. V případě, že plánujete realizaci topidla v novostavbě, je ideální, když bude začleněno již do projektu nebo budete realizaci topidla konzultovat s našim kamnářstvím v rané fázi stavby.

  Kamnářství Jan Štefan

  Mgr. Jan Štefan
  Ke koupališti 270/19
  408 01 Rumburk 3

  Telefon: 412 33 33 10, 739 88 41 47
  Email: info@kamnapecekachlaky.cz
  www.kamnapecekachlaky.cz
  i.č.: 47829184